Overige evenementen

Houthem--lezing in het dialect "A g'ne Boan"

Dinsdag, 29. Januari 2019, 20:00
 

Els Diederen van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach verzorgt een lezing met als titel "A g'ne boan"(Aan de bron).
De voordracht gaat in op het belang van drinkwater en de inspanningen die men in het verleden moest doen om aan schoon drinkwater te komen.
Ze gaat in op 'peul, pötte en pómpe'in Zuid Limburg.
Eerder schreef Diederen voor het Veldeke-Joarbook 2016 een artikel over dit onderwerp.

 
Locatie : Gemeenschapshuis "De Holle Eik"
Baron de Selysstraat 4
Houthem/ Valkenburg

 knop aanmelden 1

Als u een evenement wilt aanmelden, klik dan op bovenstaande knop.