Overige evenementen

Epen--Grote Bronk naar Terziet

Zondag, 26. Augustus 2018
 

Grote Bronk.

Vertrek 09.00 uur achter de kerk van Epen.

Processieroute: Kapelaan Houbenstraat-Wilhelminastraat-Terzieterweg- Diependaalsweg (rustataar Genovakapel/Woorddienst)-Morgensweg-Terzieterweg Mariakapel(Tafeldienst-Communieuitreiking/slotgebed)-Terzieterweg-Wilhelminastraat-Pastorie. Afsluiting met het zingen van het Tantum Ergo, de zegen met het Allerheiligste.

Opstelling van de processie: Schutterij-Processievaandel en Kruis (St. Aloysius)-Zij-Actief met Vaandel-Dames en meisjes van de parochie-Schoolkinderen met blauwe rozenkras-Mariavaandel-Zangkoor-Harmonie-Communiekantjes-Misdienaars en acolieten-Hemel en Allerheiligste-Jongerenvereniging Epen-Vaandel (Onbevlekte Ontvangenis)-heren van de parochie.

 
Locatie : Zie het bericht