Overige evenementen

Schimmert--Limburg door vreemde ogen. Reisverhalen uit de 19e eeuw

Dinsdag, 19. Juni 2018, 20:00 - 22:00
 
limburg-door-vreemde-ogen-reisverhalen-uit-de-19e-eeuw.jpg

Lange tijd waren onze contreien nauwelijks onderwerp van een reisbeschrijving. Dit veranderde in de negentiende eeuw. Er werden verharde wegen, kanalen en spoorwegen aangelegd. Het reizen werd gemakkelijker en goedkoper. Het (massa)toerisme deed zijn intrede. Holland en Utrecht trokken de meeste aandacht, maar ook Limburg kwam in het vizier van reizigers. Het bekendste reisverslag is dominee Jacobus Craandijks Wandelingen in Limburg (1883). Maar ook een reeks Duitsers, Engelsen, Nederlanders, een Fransman en een Amerikaan vertrouwde zijn reisindrukken aan het papier toe. Vrijwel alle bezoekers verbaasden zich over het landschappelijk schoon, de oude monumenten, het gebruik van buitenlands geld, het ‘onverstaanbare’ dialect en het alom aanwezige katholicisme met zijn kloosters, kapellen en echte kluizenaars. In zijn lezing gaat Antoine Jacobs in op de auteurs, het karakter van hun werk, het reizen als zodanig en vooral op datgene wat hun opviel aan Limburg, de meest exotische provincie van het land.

https://lgog.nl/ 

 
Locatie : Café-zaal 't Weverke
Hoofdstraat 77
Schimmert

 knop aanmelden 1

Als u een evenement wilt aanmelden, klik dan op bovenstaande knop.