Overige evenementen

Simpelveld--Bronk (en bronkfès)

Zondag, 27. Mei 2018, 09:30 - 12:00
 

De jaarlijkse Bronkdag in Simpelveld staat dit jaar in het teken van 'Helden' en er wordt een nadrukkelijke link gelegd naar de recente zaligverklaring van Moeder Clara Fey. 

Ook zal er aandacht zijn voor de visie van jeugdigen over het thema 'Helden'. 

9.30 uur : H. Eucharistieviering in de Sint Remigiuskerk en daarna, rond 10.15 uur start van de processie.
De route gaat via de Vroenhofstraat, Kloosterstraat, Puntelstraat (rustaltaar), Damiaanstraat, Rodeput Kapel Sterre der Zee (rustaltaar), Rodeput, Kloosterstraat Rode Beuk.
Bij de Rode Beuk zal rond 11.15 uur een korte thematische viering plaatsvinden.
Rond 11.45 uur volgt een gezellig samenzijn.

 
Locatie : Zie het bericht