Veel van de landbouw, akkerbouw en nijverheid in het Heuvelland vindt zijn oorsprong in de Romeinse tijd. Al in die periode werd er wijn verbouwd en was er een levendige landbouw- en nijverheidscultuur. Meer over deze periode kunt u hier lezen.
Later werd dit verder ontwikkeld door de vele kloosters, kastelen en hoeves die Zuid-Limburg rijk was.

De gemeente Gulpen-Wittem heeft onderstaande filmpjes laten maken onder de naam: ‘Vakwerk: Lijnen tussen heden en verleden’. Een belangrijk onderdeel van deze campagne zijn de verhalen van inwoners van de gemeente over het cultureel erfgoed waarmee zij dagelijks in aanraking komen. Verhalen over diepgewortelde tradities en ‘oude’ ambachten die nog steeds van deze tijd zijn en die typerend zijn voor de hele regio.

Wijnbouw

Maalderij

Bakkerij

Fruitteelt

Bierbrouwerij

Nog een brouwerij