Archief projecten

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten waar de Stichting Cultuurzomer Heuvelland bij betrokken was.

Vleugel voor bibliotheek

2013-2014: Kloosterbibliotheek Wittem krijgt door bemiddeling van de stichting een grote concertvleugel

De stichting bemiddelde bij het in bruikleen krijgen en verwerven van een grote concertvleugel door Kloosterbibliotheek Wittem. De tot dan toe aanwezige vleugel was te klein voor de zaal en bovendien in slechte staat. De aanwezigheid van de grote concertvleugel vergroot de mogelijkheden van de zaal aanzienlijk om ingezet te worden bij concerten van hoog (internationaal) niveau.