Archief projecten

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten waar de Stichting Cultuurzomer Heuvelland bij betrokken was.

Catharinakapel Lemiers

Mei - juni 2013: Educatief project rond Catharinakapel Lemiers voor de bovenbouw van scholen

De Stichting Cultuurzomer Heuvelland organiseerde een educatief project rond de Catharinakapel in Lemiers i.s.m. de Stichting Catharinakapel Lemiers, de R.K. basisscholen van Vaals, Vijlen en Lemiers en de Stichting Creactief Vaals. In de kapel zijn moderne schilderingen met bijbelse thema’s aanwezig (in een stijl die aan Cobra verwant is). Deze schilderingen zijn in 1978 in de kapel aangebracht door kunstenaar Hans Truijen (1928-2005).
Zij verkeerden echter door vochtinwerking in slechte staat en moesten gerestaureerd worden om te voorkomen dat zij verloren zouden gaan. Reden voor de Stichting Cultuurzomer Heuvelland om deze kapel met het kunstwerk breder onder de aandacht te brengen. Dit educatieve project was een eerste aanzet daartoe.

De leerlingen van de bovenbouw van de scholen kregen een lespakket aangeboden waarin zij o.a. kennismaakten met de kapel, de geschiedenis vanaf Karel de Grote en het kunstwerk van Hans Truijen. Zij kregen een papieren bouwplaat van de kapel die tijdens de lessen in elkaar werd gezet, geschiedenisles, schilderles waarin zij kennismaakten met verschillende stijlen in de schilderkunst, en een les in straattekenen. Het project werd op 14 juni afgesloten met een spel- en straattekenmiddag rond de kapel en in een feesttent in de weide bij Kasteel Lemiers.
Daarbij was voor alle belangstellenden gelegenheid om nader met deze bijzondere kapel kennis te maken.

Aan het project werd meegewerkt door enkele kunstenaars van de Stichting Creactief Vaals: Hailey Huynh en Louise Kloth (straattekenen) en Bianca Faas (schilderen). Katleen Vandenbranden van Cavefelem verzorgde de geschiedenislessen.