Overige evenementen

Gulpen--Bronkprocessie

Zondag, 1. Juli 2018
 

Vanaf 9.30 uur, ná de Hoogmis in de dekenale parochiekerk te Gulpen, vertekt de processie richting Ingber.

Rustaltaren: in het Schuttersveld, de Hut, kapel, de Eik.

 
Locatie : Zie het bericht