Overige evenementen

Noorbeek--Broonk ien Eesjde, Oesj en Groeselt

Van Zondag, 3. Juni 2018
Tot Zaterdag, 30. Juni 2018
 
hoogcruts.jpg

Broonk!
Sacramentsprocessies in het heuvelland. Films, documentaires en muziek.

In de Maand van het Katholieke Erfgoed is in het voormalige klooster Hoogcruts een tentoonstelling te zien over de Sacramentsprocessies in het heuvelland. Met het feest van Sacramentsdag, dat op de 2de donderdag na Pinksteren valt, wordt gevierd dat Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen geeft en onder de mensen wil blijven door tegenwoordigheid in de geconsacreerde hostie. Het Allerheiligste Sacrament (de hostie) wordt in een monstrans door een priester onder een baldakijn in een processie door de straten van de parochie rondgedragen. Dit sacrament wordt gezien als het onderpand van het eeuwig leven. Door de Eucharistieviering verenigen wij ons op aarde al met de liturgie van de hemel en lopen wij vooruit op het eeuwig leven.

Het ontstaan van deze feestdag is terug te brengen naar Luik, in het jaar 1246, toen Juliana van Cornillon erin slaagde om de bisschop ervan te overtuigen om dit feest in te stellen in zijn bisdom. In 1264 bepaalde paus Urbanus IV, ooit als aartsdiaken werkzaam in Luik, dat deze feestdag voortaan door de hele Kerk gevierd moest worden. De Broonk is sindsdien een belangrijke feestdag voor de parochies in het heuvelland en elders. De schutterij trekt met de bielemannen vroeg uit om de processieroute te verkennen. Na de Hoogmis wordt de processie opgesteld. Onderweg zijn er één of meer rustaltaren. Na binnenkomst wordt met het lof het Allerheiligste aanbeden met het eeuwenoude Tantum ergo. Niet alleen trekt tijdens de Broonk de Sacramentsprocessie uit, maar het is ook een familie –en dorpsfeest. De straten en huizen langs de processieroute worden versierd en tot in de late uren wordt op het dorpsplein en in de straten de cramignon gedanst.

In juni wordt er in Hoogcruts elk weekend een kleine Broonk gevierd. Fanfares en harmoniekorpsen uit Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem zorgen na een openluchtmis ‘s-zondags om 12 uur voor een Frühschoppen. Na de Mis kan een kleine processieroute gevolgd worden door het Kanunnikenhuis. In het Kanunnikenhuis is een foto-expositie te zien rond de Sacramentsprocessies met passende muziek en een rustaltaar waar het Tantum Ergo te horen is. Een ruimte herdenkt de in 2017 overleden schilder Sjef Hutschemakers, voor wie de Sacramentsprocessie een belangrijk thema was. De tentoonstelling wordt op 3 juni 2018 om 14 uur geopend.

 
Locatie : Klooster Hoogcruts
Noorbeek