Overige evenementen

Meerssen--lezing: Industriële Archeologie

Vrijdag, 2. Maart 2018, 19:30
 

Geologie en industrie zijn sinds mensenheugenis aan elkaar gekoppeld. De prehistorische mens wist al in welke aardlagen hij de beste vuursteen kon delven. De geologische wetenschap heeft haar bestaansrecht te danken aan de economische toepassingen van natuurlijke grondstoffen, daaruit is per slot van rekening alles gemaakt. Een bijzonder interessant stuk industrieel erfgoed zijn de kalkbranderijen in Zuid Limburg. In Mesopotamië is 4000 jaar geleden het kalkbranden, voor zover bekend, het eerst beoefend. De Romeinen brachten deze techniek naar onze contreien en sindsdien brandden er hier in Zuid - Limburg eeuwen -lang altijd wel enige kalkovens. Er ontstond gedurende en vlak na de eerste wereldoorlog een geweldige hausse in deze bedrijfstak.

Na een kortstondige opleving rond de tweede wereldoorlog sloot de laatste kalkbrander zijn bedrijf in 1967. Jan Nillesen onze gastspreker is geboren te Sittard op 19 april 1943. Hij heeft Chemie gestudeerd in Utrecht en is op het College Rolduc tot zijn zestigste scheikundeleraar geweest. Van 1984- 1999 was hij voorzitter van de Geologische Vereniging afd. Limburg Als jongen van 10 raakte hij in de ban van de stenen. Guus Roebroek en de heren Felder, zijn toenmalige leermeesters, versterkten met hun kennis en enthousiasme zijn liefde voor de geologie. Ze adviseerden hem, en namen hem mee op stenenzoektocht naar geologische vindplaatsen. Geweldige jeugdervaringen. In 1964 begonnen de opgravingen rond de Vuursteenmijnen van Rijckholt.

Enkele weken na de start, voegde ook Jan Nillesen zich bij de werkgroep. De Vuursteenmijnen bleken uiteindelijk een tijd consumerend project van in totaal 8 jaar. Naast de opgravingen had vooral het opzetten van een geologische expositie in het Streekmuseum te Valkenburg zijn aandacht. In 1978 publiceert Jan Nillesen zijn eerste artikel: “Kalkbranderijen in het Kunrader Kalksteengebied” In 2014 verschijnt zijn boek “Kalkbranderijen in Zuid Limburg” een studie naar de vele facetten van een vergeten industrie.

 
Locatie : Erfgoedhuis
Markt 50
Meerssen
Limburg
6231LS
Nederland

 knop aanmelden 1

Als u een evenement wilt aanmelden, klik dan op bovenstaande knop.