Doelstellingen

  • Het culturele imago van de regio te versterken en cultureel (verblijfs) toerisme te bevorderen.
  • Het culturele aanbod in brede zin binnen het Heuvelland op overzichtelijke wijze te promoten in heel Nederland en de euregio.
  • Een platform te bieden voor een ieder die betrokken is of zich betrokken voelt bij kunst & cultuur in de regio, een platform waar oude en nieuwe activiteiten elkaar kunnen vinden en waar amateur- en professionele cultuurmakers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Organisatoren en evenementen met expertise te ondersteunen.
  • Nieuwe evenementen te organiseren waar daar ruimte voor is (nadrukkelijk zonder te concurreren met al bestaande initiatieven) en de culturele infrastructuur te verbeteren.