Afdrukken

Kloosterbibliotheek

by Heuvelland Cultuur
Harry Potter poortje in Kloosterbibliotheek Wittem

De naam kloosterbibliotheek roept bij voorbaat andere gedachten en sferen op dan alleen het woord 'bibliotheek'. Bij het woord 'bibliotheek' denken we aan een openbare ruimte waar het een komen en gaan is van bezoekers van diverse pluimage en leeftijden. Het woord 'kloosterbibliotheek' heeft een stille, gewijde sfeer in zich, het wordt geassocieerd met ruimtes uit voorbije eeuwen waar geestelijken ernstig gebogen zitten over kostbare oude boeken . En waar alleen gefluisterd wordt als er hoognodig iets gezegd moet worden.


In Wittem hadden ze zo'n bibliotheek. In een tijd dat Klooster Wittem nog honderden priesterstudenten kende. In de eerste helft van de 20e eeuw, tot in de jaren '60. Een kloosterbibliotheek waar je als buitenstaander niet zomaar naar binnen kon wandelen. Een kloosterbibliotheek waar op de verst verwijderde galerij een afdeling 'Libri prohibiti' was. Oftewel de afdeling 'verboden boeken'. Een afdeling waar de student alleen boeken mocht inzien of lenen na het indienen van een met redenen omklede aanvraag. Boeken waarvan de inhoud ernstig in strijd werd geacht te zijn met de Rooms-Katholieke moraal.
Die gewijde kloostersfeer werd flink aangetast toen in 1968 het seminarie in Wittem gesloten werd en de kostbare boeken verhuisden naar de universiteit van Nijmegen. Waarna de bibliotheek lange tijd leeg kwam te staan. Pas rond de millenniumwisseling werden de handen ineengeslagen en kreeg de zaal weer een duidelijke functie. Maar nu vooral als podium voor culturele evenementen zoals concerten en exposities. In eerste instantie waren er nu wel 1500 strekkende meters aan lege boekenplanken, dat oogde niet erg fraai. Boeken ten behoeve van de geestelijken werden mede daarom weer aangevuld, boeken uit de nalatenschappen van overleden pastoors vonden er ook een plaats. In die nalatenschappen kon je uiteraard ook zomaar het 'Beste boek van de weg' aantreffen, of jaargangen van een vogeltijdschrift. Ook die vonden hun weg naar de kloosterbibliotheek. Een bibliotheek die nog steeds buitengewoon monumentaal is, ook al is de stille sfeer uit de tijd van de priesterstudenten niet meer in die mate aanwezig. Een bibliotheek waar de "Oh"s,  "Ah"s, en "Precies Harry Potter" niet van de lucht zijn als er een groepje bezoekers met een rondleiding binnenkomt.

Tja, en nu is weer een nieuwe fase aangebroken want op dit moment staat de kloosterbibliotheek samen met een groot deel van het hele complex te koop. En nu moeten opnieuw de handen ineengeslagen worden om te voorkomen dat een uniek stuk erfgoed uit de openbaarheid verdwijnt. Maar zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen: Kloosterbibliotheek Wittem is té mooi, té belangrijk voor de regio. Een belang dat een nieuwe eigenaar niet zomaar opzij mag schuiven. Wilt u meer weten over de bibliotheek? Kijk dan eens op www.kloosterbibliotheekwittem.nl