Verzamelwoede

by Heuvelland Cultuur

In de opbouw van onze site betrapten we ons op iets waarvan we dachten dat we dat niet bezaten: verzamelwoede. En dan vooral waar het gaat om cultuurhistorisch erfgoed. De eerste dingen waar we bij dat begrip aan denken zijn oude kastelen of molens, onroerende zaken die op de monumentenlijst staan. Daarnaast speelt het immateriële erfgoed natuurlijk een grote rol. De folklore bijvoorbeeld, met de processies en de schuttersfeesten, of andere meestal eeuwenoude tradities die vanuit een intensief verenigings- en/of religieus leven ontstaan zijn.

Tijdens onze zoektocht naar een zinvolle invulling van onze pagina 'cultuurhistorisch erfgoed' maakten we ook een lijst van de heemkunde- en andere historische verenigingen in het Heuvelland. Zij vormen immers een belangrijke bron van kennis over het verleden. Wil je iets weten over de geschiedenis van je woonplaats? Ga dan op zoek in de archieven van de plaatselijke heemkundevereniging. Wij gingen ook zoeken op de diverse sites van de verenigingen omdat we bedachten dat historisch fotomateriaal een welkome aanvulling voor onze site zou zijn. Bruikbaar beeldmateriaal bleek echter toch niet voor het oprapen bij de verenigingen. Zij bezitten uiteraard een schat aan materiaal maar dat is slechts zeer beperkt op internet gepubliceerd. De fysieke archieven van al die verenigingen bezoeken om een totaalbeeld van de regio te krijgen, is een te zeer tijdrovende bezigheid. En juist dat maakte de verzamelwoede alleen maar groter. Hoe zag het leven er de vorige eeuw uit in het Heuvelland, wat was de plek van Zuid-Limburg in de geschiedenis, ingeklemd tussen België en Duitsland? En het bleef niet bij zoeken naar fotomateriaal, want ook de film had begin vorige eeuw natuurlijk zijn intrede gedaan. Gelukkig beschikken we dan natuurlijk over een onuitputtelijk fenomeen als Youtube, maar zelfs dat bleek wat moeizaam sprokkelen op zoektermen als Zuid-Limburg en Heuvelland. En als je eenmaal gaat zoeken, tsja, waar ligt dan de grens als je spreekt over cultuurhistorie? Ook beeldmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog hoort er bij denken we, ook dát tijdperk met de daarna volgende wederopbouw heeft natuurlijk een enorm stempel gedrukt op het leven in de regio.
We hebben nu het belangrijkste en meest interessante filmmateriaal bijeen gebracht op onze site, maar er zullen ongetwijfeld nog meer mooie beelden opduiken. En ook die zullen we dan plaatsen. We gaan onze verzamelwoede dus niet inperken. Integendeel.

Reacties  

0 # Lisette Langens 12-03-2018 17:10
Ik vind de hele sectie van het cultuurhistorisch erfgoed een prachtige aanvulling op deze website! En zo te zien houdt het maar niet op. Chapeaux!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Heuvelland Cultuur 12-03-2018 17:58
Lisette Langens zei:
Ik vind de hele sectie van het cultuurhistorisch erfgoed een prachtige aanvulling op deze website! En zo te zien houdt het maar niet op. Chapeaux!

Dank je wel Lisette! Nee, het houdt niet op, integendeel, we worden steeds fanatieker. Er valt hier nog zoveel te ontdekken waar men geen weet van heeft en waarvan de informatie vaak erg versnipperd is. Als we daarbij een beetje kunnen helpen door overzicht te bieden, dan doen we dat graag!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer