Massatoerisme
Heuvelland Cultuur

Dilemma

Er begint zich in de wereld op steeds meer plaatsen een groot dilemma af te tekenen.
Het dilemma van het massatoerisme. Steden zoals Amsterdam, Venetië of Barcelona en veel andere bekende oorden dreigen onleefbaar te worden omdat er inmiddels veel meer toeristen komen dan er inwoners zijn. Een dilemma omdat het goed is voor de economie: de toeristische ondernemer vaart er wel bij en diverse landen hebben zich soms voor een groot deel afhankelijk gemaakt van het toerisme. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet bevorderlijk voor de rust van de inwoners. Het speelt niet alleen in die grote steden maar kan zich ook in kleine plaatsjes voordoen. Met Giethoorn, waar de achtertuintjes overlopen worden door vooral Aziatische toeristen, als berucht voorbeeld. Niet zo vreemd dus dat op veel plaatsen tegenbewegingen opdoemen van inwoners die de handen ineen slaan.

Wegkruis bij kasteel Goedenrade in Eys
Lisette Langens

Zoektocht naar de weg- en veldkruisen in Eys

Onlangs zijn wij in Eys, een van de kerkdorpen van de gemeente Gulpen-Wittem, in hartje Heuvelland komen wonen. Voor een niet-Limburger vallen dan meteen de vele wegkruisen en kapellen op. Op nagenoeg elke kruising/splitsing staat wel een kruis en elk dorp heeft minstens één kapel. Maar we sloegen er niet echt acht op.

Processie door de Dorpsstraat in Gulpen, begin 20e eeuw
Heuvelland Cultuur

Processies

Deze bijdrage aan onze blogpagina is van de hand van onze gastschrijver Jef Brauers. Met dank! De oude foto geeft een processie weer zoals die in het begin van de 20e eeuw door de Dorpsstraat in Gulpen trok.

In mei en juni trekt in veel dorpen in ons Heuvelland weer de processie, of – zoals we hier gewend zijn te zeggen – de bronk. Nog steeds is die gebeurtenis voor veel mensen een hoogtepunt in het jaar. Hoewel we steeds minder kerkgangers tellen, hechten velen er wél aan om mee te gaan in de bronk.
Toch is er in vroeger tijden vanuit protestantse hoek heel veel weerstand geweest tegen het houden van een bronk. Wat heet: in Nederland heeft zelfs bijna 140 jaar lang een uitdrukkelijk processieverbod bestaan. We kunnen ons daar nu maar weinig bij voorstellen, maar al die jaren was het uitoefenen van religieuze handelingen in de publieke ruimte simpelweg verboden!

Harry Potter poortje in Kloosterbibliotheek Wittem
Heuvelland Cultuur

Kloosterbibliotheek

De naam kloosterbibliotheek roept bij voorbaat andere gedachten en sferen op dan alleen het woord 'bibliotheek'. Bij het woord 'bibliotheek' denken we aan een openbare ruimte waar het een komen en gaan is van bezoekers van diverse pluimage en leeftijden. Het woord 'kloosterbibliotheek' heeft een stille, gewijde sfeer in zich, het wordt geassocieerd met ruimtes uit voorbije eeuwen waar geestelijken ernstig gebogen zitten over kostbare oude boeken . En waar alleen gefluisterd wordt als er hoognodig iets gezegd moet worden.

De neus van Cleopatra
Heuvelland Cultuur

De neus van Cleopatra.

"Als de neus van Cleopatra korter geweest was, zou het hele gezicht van de aarde er anders uit hebben gezien" , zo stelde de Franse filosoof Blaise Pascal in zijn Pensées. Immers, als dat neusje korter was geweest zou Marcus Antonius misschien niet op de Egyptische koningin verliefd zijn geworden, en dan zou de geschiedenis van het Romeinse rijk zich misschien heel anders ontwikkeld hebben.

Heuvelland Cultuur

Verzamelwoede

In de opbouw van onze site betrapten we ons op iets waarvan we dachten dat we dat niet bezaten: verzamelwoede. En dan vooral waar het gaat om cultuurhistorisch erfgoed. De eerste dingen waar we bij dat begrip aan denken zijn oude kastelen of molens, onroerende zaken die op de monumentenlijst staan. Daarnaast speelt het immateriële erfgoed natuurlijk een grote rol. De folklore bijvoorbeeld, met de processies en de schuttersfeesten, of andere meestal eeuwenoude tradities die vanuit een intensief verenigings- en/of religieus leven ontstaan zijn.

Heuvelland Cultuur

Over kunst en cultuur in het Heuvelland

Onze site heeft als hoofdtitel: 'Kunst en cultuur in het Heuvelland'. Hoezo? In die heuvels met die slaperige dorpjes kun je toch alleen maar heerlijk wandelen en fietsen? Of lekker bourgondisch eten en drinken in één van de vele restaurants? Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Het begrip "kunst" is door de eeuwen heen al onderwerp geweest van eindeloze discussies met even zovele meningen als er mensen zijn. "Cultuur" is wat dat betreft iets gemakkelijker te plaatsen. Volgens de Wikipedia: "In brede zin duidt cultuur alles aan dat een samenleving voortbrengt en overdraagt, zowel materieel als immaterieel". Het is de tegenhanger van "natuur". Dus die cultuur zal ook in Heuvelland zonder meer aanwezig zijn. 

Heuvelland Cultuur

Onze nieuwe blog

Wij hebben een blog toegevoegd aan onze site! Hier gaan binnenkort artikelen verschijnen die te maken hebben met cultuur in brede zin in het Heuvelland. Beschouwingen, belevenissen, gebeurtenissen. Wij zijn voornemens zelf te schrijven en gastschrijvers uit te nodigen. Maar ook anderen die graag in de vorm van een blogartikel een mening willen geven over bepaalde onderwerpen mogen zich bij ons melden met een voorstel! Wij nodigen ook van harte blogschrijvers uit die juist niet thuis zijn in het Heuvelland, maar die hier tijdens hun vakantie of een ander 'toevallig' bezoek iets beleefd hebben dat zij graag met anderen delen. Stuur je ervaringen in, wij bekijken ze serieus of ze voor plaatsing in aanmerking komen!